Wednesday, October 25, 2006

Missugused veerandihinded tulevad minu arust

EESTI KEEL:4 sellepärast, et rohkeem hindeid eesti keeles oli mul nelju.
SUULINE ENESEVÄLJENDUS:5 ei tea võibolla tuleb neli või kolm kui õpetaja hindab meie kevade lugemistestid suulises eneseväljenduses, aga mitte lugemises.
KIRJUTAMINE:4 õudne käekiri.
LUGEMINE:4 või 3 seitse lugemistesti kevades oli mul viis, aga tised neljad kolmed.
MATEMAATIKA:4 pooled kontrolltööd olid neljad ainult üks või kaks oli viis.
LOODUSE ÕPETUS:vist 4 sellepärast, et kaks tööd oli mul neli, aga üks töö viis.
KEHALINE KASVATUS:4 spordis ei ole ma nii tubli.
ÜHISKONNAÕPETUS:-sellel veerandil ei ole hinnet.
MUUSIKA:ma ei mäleta kas hinne tuleb, aga kui tuleb arvan 5 või 4 sellepärasst, et ma ei käi mudilaskooris.
KUNST/TÖÖÕPETUS:- hinnet ei tule.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home